Think Tank 023

Gjuteriet: omvandling av industriarv – cirkulära strategier, återbruk & innovation

 

Dags för nästa Think Tank som fokuserar på transformation av det redan byggda.

Utifrån exemplet Gjuteriet i Varvsstaden i Malmö vill vi diskutera hur vi kan nå de globala målen med minskad resursanvändning och klimatpåverkan i byggnadsprocesser.

Hur fokus på hållbara strategier och gemensamma mål tidigt i processen är grundläggande för denna omställning och det byggda resultatet – arkitekturen. Med ett samtal kring återbruk och potentialen i att se det redan byggda som en viktig tillgång, både ur ett materiellt resursperspektiv, liksom ur ett vidare historiskt-kulturellt allmänintresse i den växande staden. Think Tankens ambition är att på plats belysa frågeställningen genom de inbjudna aktörernas olika erfarenheter; Malmö Stad, byggherren Varvsstaden, Lunds Tekniska Högskola, hyresgästen Oatly och arkitekten Kjellander Sjöberg.

 

Panel:
Hanne Birk (Varvsstaden)
Finn Williams (Malmö stad)
Ulla Janson (LTH)
Olof Martinsson (Malmö stad)
Cia Eriksson (Oatly)

Tid och plats:
24 augusti 2023, 17:30
Gjuteriet
Ångfärjekajen 8
211 19 Malmö

OSA till: rsvp@kjellandersjoberg.se