Think Tank 025

Bättre grannskap och samhällen

Vad innebär god stadsbyggnad och framtidens städer för oss?

 

Det finns ett stort intresse för det skandinaviska stadsbyggandet just nu, både här hemma och utomlands. De senaste åren har de nordiska städernas gestaltade utveckling och planering fått ett rejält genomslag, med sitt tydliga fokus på det gemensamma allmännas kvalitet, omsorg, grönska och hållbarhet. Med ökande efterfrågan generellt för dessa idéer; vad är det i sättet att ta sig an den fysiska miljön som fått ökat inflytande och vunnit internationellt erkännande?

Städer som Malmö, Stockholm och Köpenhamn visar vägen och svarar upp mot sina respektive utmaningar utifrån socio-ekonomisk bakgrund, historiskt narrativ och byggda verklighet, med innovativa framåtblickande urbana strategier och initiativ.

Som föregångare i diskussionen kring livskvalitet, livsmiljö och social utveckling har den skandinaviska diskursen under lång tid utforskat lämpliga förhållningssätt till att adressera dessa avgörande utmaningar.

Hur kan vi utveckla nya modeller som förbättrar människors möjligheter och delaktighet, främjar sociala samband och gynnar mångfald? Finns det ett skandinaviskt förhållningssätt? Vad består det i så fall av och hur kan det vara relevant i andra sammanhang?

Teman som fått stort gensvar är städer och platser för alla, oavsett bakgrund, kön eller ålder; ett inbjudande ”människan först” perspektiv, baserat på mänsklig skala och behagligt mikroklimat, där gå och cykla, liksom att njuta av närnatur utanför dörren är en del av vardagligt välbefinnande.

Sant jämlika och välmående stadsdelar behöver ha tillgång till ekonomiskt överkomliga bostäder med olika upplåtelseformer, i funktionsblandade grannskap. Om vi ska åstadkomma dessa ambitioner i stadsförbättringar, tillsammans med de som redan bor, där individuella behov och generös ”public luxury” tillgodoses – behövs en lyckad, kreativ och ambitiös samverkan mellan det privata och offentliga.

Till denna Think Tank välkomnar vi kreativa ledare inom stads- och samhällsutvecklingen som drivs av ett engagemang för att förbättra städer och urbana kvalitéer för dess invånare – både i dagens byggda miljöer och med visioner för framtidens städer. Vi är glada att kunna samla en inspirerande panel med brett perspektiv, med svensk och internationell erfarenhet.

Vilka huvudprinciper följer de? Vilka är enligt dem dagens mest centrala utmaningar? Vilken är deras främsta lärdom? Vad inspirerar dem?

 

Panel:
Angela Woda, Senior arkitekt, Stadsbyggnad, Kjellander Sjöberg (SE/UK)
Björn Ekelund, Partner, Warm in the Winter (SE)
Daniel Rea, Director, Periscope (UK)
Ellinor Thunberg, Journalist, Tidskriften RUM (SE)
Joakim Lindmarker, Hållbarhetsexpert, Urban Minds (SE)
Nina Åman, Stadsarkitekt Nacka kommun (SE)
Patrick Verhoeven, Partner, Mandaworks (SE/CH/CA)

 

Tid och plats:
23 november – 17:00
Kjellander Sjöberg
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm