Centralköket

Sege Park, Kjellander Sjöbergs innovativa och klimatsmarta bostadsprojekt i Malmö, utvecklat i samarbete med Trianon, står färdigt. Det lummiga träkvarteret vann innovationstävlingen Nordic Built City Challenge med förslaget ”It takes a block”. Kvarteret består av 65 hyreslägenheter med sex flexibla bottenvåningar som kan anpassas efter behov och öppnas upp mot de gemensamma innergårdarna. Gestaltningen bygger på principen om delade resurser och utrymmen för att skapa klimatsmarta och prisvärda bostäder som förbättrar livskvaliteten för de boende. Generösa innergårdar med varierande gröna rumsligheter skapar informella mötesplatser för aktivitet och rekreation. En odlingspark, en äppellund och en lokal fickpark är exempel på gemensamma platser som bidrar till upplevelsen av den nybyggda närmiljön. Stadsdelen kommer att fortsätta utvecklas över tid, med fler boende som tillför ytterligare service och möjligheter att nå målen kring ett inkluderande, levande och attraktivt grannskap.