Automobilfabriken

Nacka Strand genomgår en transformation från industri- och arbetsområde till en urbant blandad stadsdel med bostäder och verksamhetslokaler. Området är historiskt intressant, med olika tidsepoker som möts och tillsammans skapar en varierad och levande helhet. Här utformar Kjellander Sjöberg en fristående byggnad vid områdets entrépunkt.

Ett industriellt arv

Det föreslagna bostadshuset är skräddarsytt för att samspela med den befintliga bebyggelsestrukturen och den centrala platsens strategiska läge. Förslaget relaterar till Nacka Strands industriella arv och arkitektur, samtidigt som det tillför ett samtida grepp och bidrar till att skapa en för området ny och tydlig identitet.

Automobilfabriken

Automobilfabriken rymmer 36 bostäder och ligger i anslutning till Nacka Strandsmässan, inrymd i den fd industrihallen J.V. Svensons Automobilfabrik från tidigt 1900-tal. Projektet har en varierad gestaltning som både relaterar till befintliga, gedigna tegelmurar och samtidigt uttrycker en högre grad av lätthet och transparens. Den rastrerande fasaden i corténstål gör att bostadshuset både kan upplevs som en sammanhållen monolit med längsgående balkonger, men även som ett öppet och föränderligt hus, där dess inre aktivitet ger volymens uttryck.

Ett trappande torgrum

Mellan byggnaderna skapas en offentlig plats, med ett trappande torg där de publika funktionerna kan spilla ut och ta plats. Mässhallen får ytterligare en entré och verksamheten kopplas samman med bostadshusets sockel- och gatuplan via torget. Tillägget skapar en ny mötesplats som ger liv till kvarteret och närområdet.