Fredriksdal

Fredriksdal är beläget mellan Hammarby Sjöstad och Skanstullsbron i sydöstra Stockholm. Karaktäristisk för området är hamnbassängen med dess kaj, som utgör gränsen mot Hammarby Sjö. Kajen har blivit ett populärt promenadstråk från Sjöstaden in mot Skanstull och Södermalms puls och vidare västerut mot Årstavikens grönområde. Här har Kjellander Sjöberg tillfört nytt liv till stadsdelen genom fyra fristående, timglasformade bostadshus med fasader i material som fångar ljusets skiftningar, gröna gårdar som står i kontakt med kajstråket och lokaler för gemenskap och umgänge.

Ett intensivt levande kajstråk

Kvarteret Fredriksdal har ett blandat program med bostäder, båthamn, bryggor, servicedepå för SL, arbetsplatser, restaurang och andra kommersiella ytor. Vårt projekt, som vetter mot en kvartersgata, innergård och vattnet, tillför en levande mellannivå till stadsdelen, där både de boende och promenerande kan ta del av ett intensivt kajstråk, sociala ytor och rekreativt gröna gårdar.

 

Uttrycksfull och tilldragande materialitet

De fyra fristående husvolymerna är tillsammans med sockeln gestaltade i klinker av keramik. Fasaderna är utformade på ett tilldragande sätt i mörkare och ljusare dov färgställning där struktur och material är utvalda för att kunna fånga och spegla ljusets olika skiftningar på ett fantasifullt sätt. Vertikala förskjutningar ger fasaderna en sömlös och skulptural effekt.

Bostäder med rymd och vattenkontakt

Lägenheterna har ritats i två storlekar om 2-3 rum och kök samt 3-4 rum och kök. De är rationellt organiserade med våtgrupper i byggnadens kärna vilket ger öppenhet i alla rum. Vardagrummet kan växa i storlek och det bidrar till bostädernas långsiktighet och flexibilitet. Genom kökets och vardagsrummets placering över hörn har bostäderna fått extra rymd och alla lägenheter är placerade så att de får rikligt med ljus, samt utsikt över och kontakt med kajen och vattnet.

Ett nytt landskap med urbant rekreativa ytor

Husen är grupperade innanför kvarterets yttre bågformade byggnad mot den högt belägna Skanstullsbron som förbinder Södermalm med Gullmarsplan. Projektet formar ett grönt parkrum för de boende, där även förbipasserande kan ta del av ett levande gårdsliv. Byggnadernas gemensamma sockel blir en urban tillgång och kvalitet, med öppna lokalytor som aktiverar omgivningen.

 

Rörelse i stadsrummet

De fyra fristående volymernas utformning kommer ur platsens riktningar och läge. Formen skapar förutsättningar för öppna, ljusa bostäder, där samtliga boende får kontakt både med vattnet och med gården. Det karakteristiska uttrycket har skapats från utgångspunkterna genomsikt och solinfall, med hörnplacerade balkonger.

Fasader med volymetrisk helhet

Vinklade husvolymer skapar siktlinjer mellan husen och längs gatan. Med en fasad som sveper om balkongerna har Kjellander Sjöberg velat uppnå en volymetrisk helhet och ge uteplatserna en ombonad och interiör känsla.