Hus på Långharen

Platsen är den yttre kusten vid Bottenhavet i kanten av Gävle skärgård. Höga tallar och det svagt sluttande landskapet ut mot havet ger tomten dess karaktär. Huset är placerat vid vattnet, på stranden vid en mindre vik, med havet i öster.

En sekvens av olika platser

Husets disposition utgår från att ta in utsikten, det snabbt varierande dagsljuset och att vara nära naturen och elementen. Enplanshuset i vinkel fjärmar sig något från den närmaste omgivningen i sydväst, med småskalig villabebyggelse, och skapar en sekvens av platser, med olika förutsättningar och kvalitéer, att vistas på under olika delar av dagen. I lä från vinden, i solen eller i skuggan.

Horisonten, det varierande dagsljuset och närheten till naturen ligger till grund för husets rumsliga disposition.

Från skogsbryn till strand

Det låga huset hålls samman av en mittpassage som kantas av yttre och inre rum. Från huvudentrén öppnar huset upp sig, och på utsidan fortsätter de byggda ytorna i terrasser som trappar ned mot havet. En struktur som ger en gradvis övergång från skogsnaturen med lingonris i ryggen ned till strandbrynet.

Direkt koppling till uteplatser och natur

Husets exteriör är helt klädd med cederpanel, med större skjutbara fönsterpartier i ädelträ som kan öppnas upp och tillåta solljus och vind att fylla insidan. Huset har många in- och utgångar från olika rum, med direkt access till uteplatser och natur.

Kontakt med horisonten

Huset, som är uppbyggt av två sammankopplade volymer med platta horisontella tak är disponerad med tydliga gemensamhetsdelar och privata zoner för en familj med två barn, respektive övernattande gäster. Den tydliga mittaxeln organiserar planen och håller samman helhetens delar. De sociala vistelseytorna har utformats för att ha kontakt med horisonten.