Villa VY

En familj önskade sig ett robust hus, väl anpassat för egna behov och med rum för olika grader av gemensamma aktiviteter, privathet och flexibilitet. Den arkitektoniska idén ligger i den precisa dispositionen av programmet; att distribuera husets gemensamma ytor för umgänge vertikalt i huset.

Med tallar som närmsta granne

Huset ligger direkt på berget, omgivet av tallar. En utgångspunkt var att utnyttja de utblickar som platsen erbjuder, så som dalgången mot vattnet, gröna villaträdgårdar och skogen i väster.

Samspel mellan det gemensamma och privata

Entréplanets fokus är uteplatsen och fönstersättningen som ger en inramad utsikt över naturen. Samvaroytan är öppen med en fast soffgruppering som bildar en nisch. Mellanplanet med sovrum har en samlande aktivitetsyta, medan det övre planet rymmer takterrass och ett mindre allrum med vid utsikt.

En enkel volym

Husets enkla volym och anpassning till platsen har varit en viktig del i utformningen. Genom villans placering och sockelns konstruktion undveks sprängning av berget. Husets fasader är i samma ytterliv som sockeln, och landar direkt i den orörda naturmarken. De båda gavlarna – husets längre sidor – är beklädda med mörktjärat trä. De båda kortsidorna och taket är täckta med falsad bandplåt av förpatinerad Rheinzink.

Naturliga material

Valet av material är enkla, långsiktiga och resurssnåla. Trästommen är platsbyggd vilket var ekonomiskt fördelaktigt. Nedervåningens golv är av slipad betong, därutöver är konstruktionen av trä vilket resulterat i trappor och golv av furuplank, borstade och mörkpigmenterade med vax. Träfiberisolering, ett klimat- och miljövänligt naturmaterial, sprutades på plats och tätar och fyller ut mot stommen.