Sjöterrassen

Sjöterrassen

Kvarteret Sjöterrassen utgör Fittjas första nyproduktion av bostadsrätter och är ett välkommet tillskott till det befintliga hyresrättsbestånd som byggdes på 1970-talet. Bebyggelsen skapar ett tydligt integrerat levande stråk mellan centrum och Fittja Äng vidare ner mot vattnet. Miljön är ett småskaligt urbant tillägg med sociala möjligheter, med fokus på variation och en rik mångfald av bostadstyper och storlekar.

Ett alternativt boende

Sjöterrassen erbjuder ett alternativt boende i Fittja, sett till storlek, pris och kvalitet, med ambitionen att ge möjlighet till lokal boendekarriär. En bredd och mångfald har skapats genom fokus på små lägenheter, större bostäder med många rum för stora familjer och möjligheter till generationsboende inom området. Bostädernas stora popularitet visade sig genom att hela projektet såldes slut på kort tid, med en majoritet av boende från närområdet.

Skala och stadsliv

Sjöterrassens mindre skala är en förutsättning för att etablera nya stadskvalitéer. Det offentliga stadsrummet och kvartersbildningen är greppbar, planerad ur ett mänskligt perspektiv ”till fots”. En serie mindre platsbildningar och torg kopplar bostadsbebyggelsen med Fittja centrum och rekreationsmöjligheter vid Fittja Äng. De välkomnande offentliga ytorna ger förutsättningar för grannskapskänsla med plats för möten och stadsliv med lek, tillfälliga verksamheter och lokaler.

Gröna trädgårdar, odling och privat förgårdsmark

Den låga täta stadsstrukturen ger utrymme för privata trädgårdar, uteplatser och grön förgårdsmark tillsammans med gemensamma grönytor. Närodling, eget växthus, prunkande rabatter, mm är ett sätt att öka livskvalitén och stärka banden till närmiljön långsiktigt. Strukturens utformning upprättar tydliga gränser för privat mark genom långa murar, häckar och plank.

Blandad stad – social hållbarhet i praktiken

Genom ett medvetet fokus på att blanda olika storlekar av hushåll, typer av boende och erbjuda ett komplement till områdets homogena karaktär, innehållsmässigt och arkitektoniskt, är Sjöterrassen ett steg mot social hållbarhet i Botkyrka.