KS Studio

Berättelsen om KS studio i den gamla tobaksfabriken på Södermalm i Stockholm handlar om att skapa en tillåtande miljö utformad för kollektiva processer. Lokalens generösa ytor med högt i tak och stora fönster har en öppen disposition med karaktär av utställningshall och verkstadsbyggnad. En plats som svarar mot KS uppfattning om vad det innebär att vara arkitekt idag, med utrymme för hela vår produktion av idéer och projekt. En specifik plats för att skapa arkitektur.

En aktiv programmering

KS Studio är ett laboratorium med ständigt pågående aktivitet, research och fördjupning. Robust, ljus och vacker. En plats där vi tillsammans planerar och skapar stadsdelar, byggnader och miljöer. Lokalen är utformad för att kunna rymma en mängd olika processer och händelser parallellt, med grund i arbetsdagens olika behov av intensitet och tempo, med ytor både för interaktion, dialog och rekreation. Mötesplatser med olika karaktär och skala genererar möjligheter för spontana och planerade samtal i olika konstellationer.

Mittenrummet en central del av processen

Mittzonen är ett öppet flexibelt rum, inramat av rumshöga hyllor i plywood för display av modeller. Ytan kan rymma allt från utställningar och filmvisning till möten, workshops och Think Tanks öppna för allmänheten. KS metod utgår från att arbeta i olika typer av medium och material, att experimentera och testa hypoteser; analogt, digitalt, med video och VR, hantverksmässigt och hands-on. Genom att tillverka fullskaletester, prototyper och fysiska modeller kan vi gemensamt utvärdera och iterera. Lokalen är planerad med en inneboende föränderlighet, med installationer och belysning uppbyggda för olika scenarion.

Ateljén som den sociala mötesplatsen

KS arbetar tillsammans, i multipla team och fäster stor vikt vid studion som ett gemensamt åtagande och en social mötesplats, där man umgås och lär känna varandra. Vi eftersträvar en informell miljö, där alla får komma till tals. Köket är en viktig samlingspunkt med matbord för gemensamma måltider och möten. Hörnsoffan med gradänger ger möjligheter till samtal över en kopp kaffe, enskild läsning och återhämtning. I det uppglasade ljusa orangeriet finns möjligheter odla, njuta av dagsljus och grönska – och att koppla av.

Ett fokus i KS studio är att synliggöra processer och det vi gör, för oss själva och för andra, att visa vad vi tänker, tillverkar och producerar.

KS Workshop - modellverkstaden

Ett hjärta i studions processer är vår modellverkstad. Genom att fokusera på hur vi kan studera arkitektur och stadsbyggnad på olika sätt har vi utvecklat en serie unika verktyg för fysiska studier och modeller. KS Workshop är både utrustad med traditionella verktyg – hammare, spik och snickarbänk – liksom med ny högteknologisk teknik som cnc-fräs för trä, 3d printrar och laserskärare.

En robust naturlig attityd till material och ytor

Materialitet är en viktig komponent i Rosenlundsgatans utformning. Med enkla robusta material och detaljlösningar, med trä, stål, plywood och betong tål lokalen att slitas på och kan få en vacker patina över tid. Textila tillägg och vintagemöbler med egen historia tillför en taktil känsla på nära håll och skapar delkaraktärer och mindre, intima platser inom det större rummet.