Malmö Saluhall

Kjellander Sjöberg har utvecklat ett identitetsskapande inredningskoncept för Malmö Saluhall – den nya matdestinationen i hjärtat av Malmö. KS formgav en unik möbelfamilj för saluhallens gemensamma ytor och detaljerade och möblerade Saluhallens tillhörande pocket park.

En ny destination i Malmö

Malmö Saluhall ligger i ett spännande sammanhang – mitt i det framväxande Malmhattan vid Malmö Live, varvsstaden och Centralstationen. Byggnaden är ett kulturminnesmärkt godsmagasin, som restaurerats och byggts till i regi av syskonen Nina och Martin Karyd; saluhallens ledning och upphovspersoner.

En möbelfamilj i historisk miljö

Kjellander Sjöbergs möbelfamilj förhåller sig till det spännande stadsmässiga sammanhanget och byggnadens historia. ”Det ska kännas som om möblerna har funnits i byggnaden tidigare”, säger Karin Sundberg, projektets ansvariga arkitekt. Variation i låga och höga möbelgrupper skapar zoner med olika tempo och karaktär. Gården har försetts med en pergola med segel av en lokal segelmakare.

Malmstens Fisk & Kök m.fl.

Utöver designkonceptet för gemensamma ytor utvecklade Kjellander Sjöberg en strategi för saluhallens tillfälligt outhyrda ytor, inredning åt ett par av handlarna, och en unik inredning för saluhallens fiskhandel. Malmstens Fisk & Kök ligger innerst i Malmö Saluhall, och är hallens största hyresgäst – ett tempel för fiskälskare, med en spännande mittpunkt i konstnären Carl Linderoths skulptur Ursula, som svävar över ett skulpturalt barbord som anspelar på historiska fiskelägen.

 

Restaureringen och tillbyggnaden av Malmö Saluhall utfördes av Wingårdhs Arkitektkontor.