Oceanbryggan

Oceanhamnen är en ny stadsdel i Helsingborg, ett stenkast från centralstationen och den gamla stadskärnan. KS projekt Oceanbryggan ligger i stadsdelens mitt, och omfattar ett halvt kvarter – ca 55 bostäder och tre lokaler. Gestaltningen tog avstamp i det unika läget och Helsingborg stads riktvärden för stadsbyggnad; de fem T:na: Tid, Tolerans, Talang, Teknologi och ”Inte Tillrättalagt”. Kvarteret fördjupar platsens distinkta hamnkaraktär, samtidigt som det introducerar ny småskalighet och öppenhet mot staden. Oceanbryggan skapar en mötesplats mellan stad och kaj, med stark materialitet och goda förutsättningar för gemenskap både på stads- och kvartersnivå.

Bryggan som stadsrum

Bryggan utgör kvarterets ryggrad. Träbryggans taktilitet bjuder in till barfota promenader från ytterdörr till badstege, med öppenhet för varierad användning, spontanitet och gemenskap. Markplanets Bryggalleri – en öppen expressiv sockel i trä – förenar en serie unika platser och omsluter innergården. Bryggalleriet hämtar inspiration från industrihamnens konstruktioner och gamla bryggor och pirar. Markplanet mot bryggan rymmer verksamheter som cykelkök och studiolägenheter. Närmast kajen ligger en cafélokal och ett kvartersgalleri; en öppen studio som främjar tillväxten av lokala initiativ och mikroekonomier.

Materialet får tala

Oceanbryggan består av fyra huskroppar i trä och tegel – en hållbar materialpalett med långa anor i regionen. Trästrukturen i entréplan fortsätter upp i de övre våningsplanen genom stommen i massivträ. Massivträet möjliggör karaktärsfulla rum med exponerat trä interiört och bidrar till ett hållbart projekt. Fasaden vävs med återanvänt tegel från rivna byggnader – ett handplockat urval av kulörer och karaktärer från Öresunds rika tegeltradition.

Kajliv

I mötet med havet trappar bryggan ned och skapar en platå för bad och havsnära aktivitet. Trappan blir både ett socialt rum och en läktare. Vid kajen öppnar sig kvarteret mot staden i en halvpublik gård ansluten till caféet. Gården är vindskyddad och får goda solförhållanden tack vare den låga byggnaden i sydväst. Den flexibla typplanen tillåter att små och stora lägenheter slås samman för alternativa boendeformer. Oceanbryggan är en familj av hus som introducerar – och bjuder in till – frihet, variation och nytänkande kajliv.

Träbryggans taktilitet och markplanets småskaliga programmering ger ett inbjudande och tillåtande stadsrum i direkt anslutning till havet.