Sparsamheten

Sparsamheten

Längs med Gamla Tyresövägen i Enskede, granne med egnahemsområdet Pungpinan öster om Skogskyrkogården ligger Sparsamheten, med 19 hus på 140 kvadratmeter i två plan.

Med närhet till Skogskyrkogården

Sparsamhetens närhet till världsarvet Skogskyrkogården har inneburit eftertanke och hänsyn till det stilla och sakrala landskapsrummet. Utgångspunkten har varit att påverka vyer och perspektiv från gravplatsernas kvarter i tallskogen, som medvetet skapats av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz, så lite som möjligt.

Privata trädgårdsrum

Idén är att skapa typologier som har en offentlig prägel ut motåt gatan med privata trädgårdsrelaterade  rum in motåt trädgårdarna..  En informell gångstig har placerats mot tomternas bakkant och angränsande villabebyggelse, vilket bidrar till att integrera bebyggelsen och skapa ett fungerande rörelsemönster.

I dämpad grå och svart nyans med rika rumsligheter

Husen är dämpade i kulör och materialitet. Gråslammade träpaneler med svarta plåtdetaljer och inslag av koppar och brons anger tonen. Byggnaderna har ett markant takfall från två våningar med takljus mot gatan ner till en våning mot trädgården. Bostadstypologin är utformad utifrån det specifika läget med den trafikerade vägen i sydväst och trädgårdsdel i nordöst. Husen är något vinklade mot gatan, vilket ger en tredimensionell effekt.

Rumslig flexibilitet

I varje enhet finns en inre flexibilitet och rumslig komplexitet. Bottenplanet bygger på en öppen rumssekvens, med rum som hakar i varandra och funktioner som kan avdelas på ett flytande och transparent sätt. Husen har ett kontinuerligt sluttande tak med överljus. Vardagsrummet öppnar sig mot övre planets allrum, avskilt genom en träspaljé från golv till tak. Från övre våningens sovrum når man en terrass som genom en utvändig trappa kopplar ner till trädgården.