Stora Katrineberg

Bostadshuset i kvarteret Stora Katrineberg är ett infillprojekt inramat av befintliga byggnadsgavlar, vid Liljeholmsbron, tvärs över vattnet från Hornstulls Strand i Stockholm. Byggnadens arkitektoniska idé och form strävar efter att förmedla en dialog mellan platsen och dess programinnehåll, mellan det privata och offentliga, mellan bostaden och staden.

Ett öppet urbant bostadshus

Fastighetens grundform, höjd och djup låg fast i gällande detaljplan vid projektets start. Detta gav en volym och organisation av byggnaden med allrum placerade utåt med utsikt över staden och med sovrum placerade inåt gården. Kvarterets knäckta form med längsgående balkonger, glaspartier och mörka fasad ger huset dess karaktäristiska arkitektur. Det visuella uttrycket skapar en kontrast till de båda grannfastigheternas skilda formspråk, samtidigt som byggnaden träder tillbaka och blir ett nedtonat mellanrum. Den öppna fasaden ger ljus och utsikt, där människors vardagsliv ger ett innehåll och uttryck som förändras över dygnet.

Loftgång som mötesplats

Husets entré nås via en portik från gatan in på gården. Trapphuset är fristående placerat, med loftgångsbryggor. En genomsiktlig gallerdurk mot fasad ger ljus och bidrar till att flytta ut förbipasserandes gånglinje mot ytterkant. Utplacerade fasta bänkar ger en möjlighet att mötas och slå sig ner.

Med genomsikt och djup

Bostadshusets planlösningar är organiserade med smala genomgående lägenheter på djupet, vilket inneburit att man på olika sätt arbetat med genomsikt och dagsljus som bärande tema. Våningsplanen består av sex lägenheter om två till tre RoK. Lägenheterna har parvis gemensamma vindfång och hallar. På så sätt kan entréerna placeras längre in i lägenheterna, vilket lämnar värdefull fasadyta till bostadsrummen. Kvarterets två övre plan utgörs av etagelägenheter med takterrasser och i bottenplan är kommersiella verksamheter lokaliserade.