Tendring Colchester Borders Garden Community

Kjellander Sjöberg är en del av det vinnande teamet i den internationella tvåstegstävlingen om att gestalta en ny trädgårdsstad om 704 ha i kommunerna Tendring och Colchester i Essex. Det vinnande teamet består av Kjellander Sjöberg och Haworth Tompkins tillsammans med Periscope, Grounded, Arup, och Michael Pawlyn’s design studio Exploration Architecture.

Regenerative new garden community

Utvecklaren Latimer som är en del av Clarion Housing Group har som målsättning att projektet ska bli den mest hållbara och inkluderande stadsdelen i Storbrittanien. Projektet förväntas skapa 7,600 bostäder samt ett blandat innehåll med arbetsplatser, mötesplatser, handel och rekreation över de kommande 20 åren.

Programmet efterlyste ett sammansvetsat och synnerligen innovativt designteam med samordnade strategier för stadsbyggnad, landskap, arkitektur, hållbarhet och medborgardialog. Visionen om en trädgårdsstad för framtiden sätter en ny hög standard kring placemaking för att skapa ett bestående arv för kommande generationer.

Vinnarförslaget, Grafik: Haworth Tompkins

Platsbesök mars 2023

Tendring Colchester Borders Garden Community – Development Plan Document, Submission Version Plan Summer 2023, Strategic Illustrative Framework Masterplan by Prior + Partners