Västra Johannelund

I Västra Johannelund i Stockholm har KS ritat ett kvarter med en ny typ av effektiva stadsradhus. De små atriumhusen med loft introducerar en alternativ boendetypologi som inte finns i området idag. Utmaningen och projektets fokus låg i att göra bostaden radikalt mindre än traditionell rad- och kedjehusbebyggelse och samtidigt hantera närheten till den trafikintensiva Lövstavägen.

En sekvens av rum

Den arkitektoniska lösningen blev att vinkelställa de 15 radhusen mot gatan vilket skapar en skyddad förgårdsplats som med hjälp av carportens placering skapar ett rumsligt filter. Genom bebyggelsestrukturen skapas passager som länkar det inre, skyddade landskapsrummet med gatan. Mot detta grönstråk placerades husens trädgårdar. Huskropparna är sammanlänkade och hakar i varandra i ett fint zink-zackmönster. Genom vridningen länkas innergården samman med husets sociala invändiga ytor den gemensamma allmänningen.

Mini-atriumhusen med sovloft introducerar ett alternativt boende som inte finns i området idag.

Uttrycksfulla volymer

Bebyggelsevolymerna har ett vasst pulpettak som i repeterad form tillsammans med carportbyggnaderna bildar en sammanhängande siluett med tydlig struktur som ger bebyggelsen dess särskilda karaktär. Exteriören är reserverad och rationell medan de inre rumsvolymerna har en öppen fri disposition.

Effektiva välstuderade planlösningar

Atriumhuset är ett effektivt hus i två etage på 60 kvadratmeter med en generös sammanhängande interiör rymd från nedervåningen upp till loftet.
Den öppna och flexibla planlösningen består av en serie rum som överlappar varandra. Gränserna mellan rummen kan öppnas eller stängas så att bostaden kan expandera för fritt användande. Samtliga rum är i dialog med varandra. Vardagsrummet är rumsligt sammanhängande med köket och med det öppna sovloftet som sprider sitt ljus över nedervåningen. Från vardagsrummet blickar man ut över trädgården och den gemensamma allmänningen. Husets stora fönsterpartier suddar ut gränsen mellan inne och ute. Den ljusgrå stensättningen ute på atriumgården vävs samman med entréplanets ljusgrå klinker.